Een stukje geschiedenis van FsFan

 

Fsfan bestaat uit liefhebbers van Flight Simulator, het bekende computerprogramma op dit gebied van Microsoft, waarmee de burgerluchtvaart kan worden gesimuleerd op de PC. Ons doel is enthousiaste mensen bij elkaar te brengen die allemaal graag serieus het vliegsimulatie programma beoefenen. 

De precieze datum is ons niet bekend maar ergens in het jaar 1986 is Fsfan in Amsterdam opgericht door Mathijs Kok.
Op 1 juni 1991 werd in Voorschoten een squadron naar Amsterdams model opgericht. De eerste bijeenkomsten werden nog gehouden op de zolder van Rob Schatborn. Maar door de toenemende belangstelling waarbij er steeds meer mensen met hun apparatuur kwamen, moest uitgeweken worden naar een andere ruimte. Er is toen een zaal gevonden in het buurthuis 'de Boschbloem' in Voorschoten. 

Tegenwoordig is er veel verkrijgbaar aan randapparatuur en extra software. Men kan zelfs via het internet in formatie vliegen en dit samen met iemand die heel ergens anders op de wereld woont. Door middel van het installeren van extra software is het mogelijk om bijvoorbeeld Schiphol, of welk ander vliegveld in de wereld dan ook, zichtbaar te maken op het computer beeldscherm zoals dit er in werkelijkheid uitziet, en dit allemaal compleet met gebouwen, taxibanen en baanverlichting. Er is steeds meer extra software beschikbaar met landschappen, steden en natuurlijk vliegvelden over de hele wereld. Van sommige gebieden in de wereld is het landschap wel heel uitgebreid, zoals Nederland voor de huidige versie van Flight Simulator. Bij de computervliegers is er voortdurend behoefte aan informatie over hard- en software en natuurlijk ook over hoe de zaken in de 'echte' luchtvaart zijn geregeld. Sommige vliegers vliegen dagelijks de routes die in werkelijkheid ook gevlogen worden, compleet met alle vertrek- en landingsprocedures.

Op de maandelijkse bijeenkomsten in Voorschoten wordt gevlogen en ervaring uitgewisseld. Soms heeft één van de "Piloten" een speciale vlucht georganiseerd. Bij een dergelijke vlucht wordt de werkelijkheid zo natuur getrouw mogelijk nagebootst. Zoals het vliegen via radiobakens en het precies uitvoeren van vertrek- en landingsprocedures. Vliegers kunnen dan worden begeleid door de lokale luchtverkeersleiding ook wel ATC genoemd.

Het unieke van Flight Simulator is dat het zeker geen computer vliegspelletje is, maar een semiprofessionele nabootsing van een echte vliegtuig vlucht. De virtuele cockpit, die zichtbaar gemaakt is op een computer beeldscherm is voorzien van alle instrumenten zoals die in werkelijkheid aanwezig zijn. De meest essentiële instrumenten functioneren ook zoals dit in werkelijkheid het geval is. Alles wat buiten de cockpit op de grond zichtbaar is bestaat in het echt ook en ligt op de juiste plaats. Wegen, water, steden, grote gebouwen en natuurlijk de luchthavens. Ook krijgt men te maken met de werkelijke weer situaties zoals de wisselingen van seizoenen en van dag en nacht. 

Het houdt maar niet op, want ook gierende remmen, brommende motoren, landingsgestel, remkleppen, slippende banden en bij een onverhoopte crash de bijbehorende geluiden worden gesimuleerd. 

Er bestaan vele honderden vliegtuigen, ieder met hun specifieke vliegeigenschappen, van Ultralight tot Jumbojet. De nabootsing is zo compleet, omdat tijdens de vluchten gebruik wordt gemaakt van de officiële luchtvaartkaarten en bakens.

En uiteraard zijn er talrijke boeken over Flight Simulator en bijbehorende producten geschreven. Tegelijkertijd met de steeds sneller wordende hardware biedt de software steeds meer mogelijkheden en details. Zo is het mogelijk alle Pc's te koppelen tot een lokaal of globaal netwerk, waarbij een PC bemand kan worden door de luchtverkeersleider(s). Deze kan elk vliegtuig op een radarscherm volgen en de vliegers kunnen elkaar als ze te dicht genaderd zijn, ook zien. Zo wordt vliegsimulatie wel heel erg realistisch. Al met al voor sommigen een verslavende hobby, waarbij de wereld van de vliegerij geen grenzen kent.

The sky is the limit.